Workshop

SDG impactmakers

Meer impact met het SDG Impact Programma

Maak jij het verschil voor jouw buurt, wijk, of stad? Maar is het soms lastig om uit te leggen wat je doet en wat jouw impact precies is? Misschien is de samenwerking met de gemeente hierdoor moeizaam. Of krijg je (te) weinig erkenning en financiering. Geen zorg, hulp is onderweg!

Met dit programma leren bewonersinitiatieven hoe zij met hun initiatief meer impact kunnen maken met behulp van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door jouw initiatief te verbinden aan een, of meerdere, van deze 17 VN-doelen, help je om de wereld tot een betere plek te maken én maak je jouw toegevoegde waarde inzichtelijk.

De SDG’s kunnen je helpen met:
-Het effectief organiseren van je initiatief
-Het meten van de impact van jouw initiatief
-Duidelijk communiceren over je initiatief
-Het verbeteren van de samenwerking met de gemeente
-Én het verbinden van jouw initiatief met partners, zoals bedrijven

Wat zijn de SDG’s?
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen waar we met de hele wereld aan moeten werken. Op nummer 1: géén armoede, of doel 7, betaalbare en duurzame energie. De SDG’s zijn in 2016 door de Verenigde Naties vastgesteld. Het idee is dat bewoners, bedrijven en overheden overal op de wereld samenwerken aan het realiseren van deze doelen, zodat de aarde in 2030 een betere plek is. Voor meer info over de SDG’s, ga je naar: www.sdgnederland.nl

Wat gaan we doen?
-We stellen de sociale missie van jouw initiatief scherp. We bepalen aan welke SDG’s jouw initiatief bijdraagt en hoe je sterker kunt communiceren;
-Met deze sociale missie in het achterhoofd kijken we naar jouw activiteiten en bedrijfsvoering: stop je tijd en energie in de juiste dingen?;
-We meten de impact van jouw initiatief aan de hand van de MAEX;
-We gaan in gesprek met de gemeente over kansen en uitdagingen m.b.t. de SDG’s. We kijken hoe jullie de SDG’s samen kunnen inzetten om gedeelde doelen te bereiken;
-We onderzoeken nieuwe manieren om inkomsten te verwerven voor jouw initiatief.

Ben jij een IMPACT-maker?
Wil jij meedoen aan het SDG groeiprogramma? Check hier de selectiecriteria:

-Jouw initiatief bevindt zich in Gelderland. Er is beperkt plek voor initiatieven buiten Gelderland;
-Jouw initiatief zit in de uitvoerende fase (je organiseert bijvoorbeeld al activiteiten);
-Je bent al een tijdje onderweg en hebt de nodige ervaring opgedaan;
-Jouw initiatief heeft een actieve relatie met de gemeente waar het is gevestigd. Bij voorkeur heb je een ambtenaar bereid gevonden om mee te denken en doen in het programma.
-Je bent bereid om 8 dagdelen te investeren.
-Je bent bereid om tijdens het traject intensief te leren met en van elkaar.

Wil je meer weten of je aanmelden voor SDG Impactmakers?

Weet je niet helemaal zeker of je aan de selectiecriteria voldoet, wil meer informatie ontvangen, heb je andere vragen of wil je je aanmelden? Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen drie werkdagen contact met je op.

Mail je liever? Dat kan ook. Stuur je vraag naar vraag@leefbaarheidsalliantie.nl onder vermelding van ‘SDG Impact Makers’.