Wijken- en Dorpendeal

Van kleine kern tot stadswijk: wie werk wil maken van een sterke, sociaal betrokken leefomgeving kan een Wijken- of een Dorpendeal afsluiten. En daar kan de Leefbaarheidsalliantie bij helpen. Ontdek of dit ook iets voor jouw wijk of dorp is.   

Een Wijken- of Dorpendeal is … 

 • een gezamenlijk plan van lokale partijen om de sociale verbondenheid te versterken
 • een subsidieregeling van de provincie Gelderland
 • een enorme kans om voor een leefbare omgeving te gaan in jouw dorp of wijk
 • een overeenkomst waar in ieder geval provincie, gemeente en inwoners bij betrokken zijn   

De komende jaren wil de provincie Gelderland honderd Wijken- of Dorpendeals sluiten. En daar hoort ook een budget bij. De gemeente vraagt de subsidie aan. Samen kom je verder!
Bekijk de uitlegvideo van de provincie dan weet je binnen 2 minuten alles. 

 

 

Maar hoe ziet een Wijken- of Dorpendeal er uit?

Een Wijken- of Dorpendeal kan op allerlei manieren ingevuld worden: nieuwe plekken inrichten voor sport en bewegen, een leegstaand pand dat dorpshuis wordt of een verduurzamingsinitiatief. Er is heel veel mogelijk, maar het belangrijkste is dat het het de sociale verbondenheid bevordert. En dat het plan aansluit bij jouw wijk of dorp. Wat is er in jouw omgeving nodig om mensen te verbinden? Laten we er samen een Dorpendeal van maken! 

In onderstaande video gaat gedeputeerde Dirk Vreugdenhil op bezoek bij de dorpscoöperatie in Rekken. En ook het levendige dorpshart van Heteren is een mooi voorbeeld van een Dorpendeal! 

Waar begin ik? 

Heb jij een idee? Kom gerust met je vragen of ideeën naar de Leefbaarheidsalliantie.
We hebben al heel wat Wijken- en Dorpendeals begeleid. Die kennis en ervaring blijft groeien en nemen we mee naar jouw deal. Zo leren we van elkaar.

Wil je precies weten hoe de regeling in elkaar zit? Ga dan naar de website van de provincie Gelderland waar alle informatie bij elkaar staat. 

Wat kan ik van de Leefbaarheidsalliantie verwachten?

De Leefbaarheidsalliantie kan jou helpen om jouw idee om te smeden tot een concreet projectplan. Bijvoorbeeld door: 

 • een verkennend gesprek te begeleiden met inwoners en anderen die al betrokken zijn
 • de juiste personen en organisaties aan tafel te krijgen
 • te helpen beslissen of jullie eerste idee ook echt al een deal kan worden
 • te toetsen of het plan voldoet aan de provinciale kaders 
 • het proces van samenwerken te ondersteunen
 • te helpen om een gezamenlijke visie te formuleren
 • te adviseren bij het uitstippelen van de hoofdlijnen van jullie plan
 • andere partijen en doelgroepen enthousiast te maken mee te doen 
 • advies te geven hoe je iedereen informeert en meeneemt in jullie plannen
 • mee te kijken naar een realistische begroting 
 • mee te denken over de financiering
 • zo nodig de gemeente handvatten te geven
 • het laatste zetje geven om alle handtekeningen onder het afsprakendocument te krijgen

Aan de slag

In ons aantekenboekje ‘Een Dorpendeal vul je zelf in’ vind je allerlei tips die we al geleerd hebben van de Wijken- en Dorpendeals die al ondertekend zijn.
Een succesvolle deal sluiten? Bekijk wat je daarvoor nodig hebt op dit handige overzicht: ‘Waar moet ik op letten bij een Wijken- of Dorpendeal?’
Informatie vanuit de provincie vind je in deze factsheet en op de website van de Provincie Gelderland

 

Neem contact met ons op

Laar hieronder je gegevens achter.