WIJ ZIJN DE

LEEFBAARHEIDSALLIANTIE

Heb jij een plan om de leefbaarheid in jouw buurt, wijk of dorp te verbeteren? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en bewegen, samen vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen bij hun integratie? En wil je daar samen met anderen aan werken? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor jou klaar! 

 

Je kan kosteloos bij ons terecht voor advies over je plan en het uitwerken ervan, contact met mensen die vergelijkbare plannen hebben en hulp bij het aanvragen van subsidie.

GEHOORD

"Als je iets nieuws begint heb je een droom, maar onderweg loop je tegen allerlei zaken aan. De Leefbaarheidsalliantie gaf mij de praktische ondersteuning die ik nodig had." 

"Mijn grootste uitdaging was het doolhof binnen het gemeentelijk apparaat. Door de kennis en het netwerk binnen de gemeente van de Leefbaarheidsalliantie, kwam ik snel bij de juiste persoon terecht en heb ik veel voor elkaar gekregen."

"De bevestiging dat wat ik doe belangrijk is en goed voor de mensen om mij heen, stimuleert om door te gaan."

PARTNERS VAN DE ALLIANTIE

Zorgbelang inclusief

 
Zorgbelang werkt aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Zorgbelang streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vormgeeft. Wij ondersteunen inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en anderen. 

DKK

DKK staat voor Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK wordt gevormd door circa 300 leden verspreid over 245 dorpen, kernen, buurtschappen en wijken in Gelderland. De leden zijn onder andere dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen, besturen van Kulturhusen en wijkcentra. DKK komt op voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, zowel lokaal als provinciaal. 

PJG

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging door en voor jongeren van het Gelderse platteland. Bij PJG zijn 19 lokale jongerenverenigingen aangesloten. Verenigingen, die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve jongeren, die op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten organiseren. PJG probeert op verschillende manieren de regionale afdelingen met elkaar in verbinding te brengen.  

Spectrum,

partner met elan

Spectrum is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We zien regelmatig dat inwoners, organisaties en de lokale overheid vanuit hun eigen belevingswereld opereren. En dat zij elkaar daardoor niet goed verstaan. Dat frustreert het proces en brengt de oplossing buiten beeld. Spectrum helpt die werelden bij elkaar te brengen en verschillen te overbruggen. Dan wordt samen leven mooier!