video

Webinar armoede en vrijwilligers

 

Het aantal mensen in armoede en met geldzorgen neemt toe. Wat doen vrijwilligers(organisaties) en burgerinitiatieven, beroepskrachten van gemeenten, welzijns- of schuldhulpverleningsinstanties? Hoe is de onderlinge samenwerking en kan dit beter? Wat kunnen we van elkaar leren?

Om deze en andere vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren organiseerde Spectrum met de Leefbaarheidsalliantie een webinar. Centrale vraagstelling was de aanpak van armoede en geldzorgen: hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken?

Bekijk de opname van het webinar hieronder.