video

Subsidie aanpassing gemeenschapsvoorziening

Adviseur

Wiliam Willems

Dorps- & Gemeenschapshuizen

Vanuit het Programma Leefbaarheid werkt de Provincie Gelderland aan het versterken van de verbondenheid in dorpen, kernen en wijken. Met de subsidieregeling gemeenschapsvoorzieningen kunnen we er samen voor zorgen dat leegstaande gebouwen worden veranderd in ontmoetingsplekken of bestaande dorps- en buurthuizen worden verbeterd. 

In deze video wordt in het kort uitgelegd hoe de subsidieregeling werkt en voor wie deze bedoeld is.