Samen impact maken

De meerwaarde van sociaal ondernemen in de wijk

Sociale wijkondernemingen, buurtbedrijven en sociale coöperaties: sociaal ondernemen in de wijk zit in de lift. Deze lokale, sociale ondernemers zijn vaak diep geworteld in hun wijk en weten zo kwetsbare doelgroepen te bereiken en zo maatschappelijk impact te maken. Vanuit de buurt leveren ze een positieve bijdrage aan complexe vraagstukken als armoede, eenzaamheid en inclusie. Een goede samenwerking met de gemeente is hierbij van belang, maar nog niet altijd vanzelfsprekend.

Wat doen deze ondernemers  anders dan (traditionele) welzijnsorganisaties en werkbedrijven? Wat levert het de maatschappij op? Nou, als voorbeeld bereiken deze ondernemers inwoners die anders niet meedoen - waarom lukt het hen wel? Is het zinvol als gemeente om sociaal ondernemen aan te jagen of drempels weg te nemen, om doelen vanuit het sociaal domein te bereiken, en hoe doe je dit dan?

 

Tijdens de volgende bijeenkomst van Samen Impact Maken zoeken we samen antwoorden op deze vragen en delen inspirerende voorbeelden. Zo is LANSCO (Landelijk Netwerk voor Sociaal Coöperatief Ondernemerschap) met de gemeente Hardenberg aanwezig om te vertellen over de sociale coöperatie die ze onlangs samen hebben opgezet. Deze biedt inwoners de kans om met behoud van uitkering te ondernemen. Het BuurtGroenBedrijf uit Arnhem vergroent de wijk het Spijkerkwartier met de bewoners vanuit een sterke samenwerking met zowel de gemeente als het commercieel groenbedrijf SIGHT Landscaping; hoe werken deze verschillende organisaties samen? En tot slot: de gemeente Haarlem gooide het over een andere boeg en ontwikkelde in co-creatie het actieprogramma impact ondernemen. Wat hierbij komt kijken én wat het de stad heeft opgeleverd, kom je tijdens deze middag te weten.

Programma 28 juni

 

14.30   Inloop

15.00  Opening programma

Paneldiscussie: Sociaal ondernemen in de wijk – nu voor de toekomst!

15.30   Start workshops:

  • LaNSCO over: Hoe werkt een sociale coöperatie en hoe organiseer je dat?

  • Drie gemeentes stimuleren sociaal ondernemen in de wijk: hoe doen ze dat?

  • De unieke samenwerking tussen het BuurtGroenBedrijf, de gemeente Arnhem en commercieel groenbedrijf SIGHT Landscaping: wat levert het de wijk op en wat drijft hen in hun samenwerking?

16.30   Plenaire terugkoppeling van de workshops: delen van de geleerde lessen

17.00   Netwerkborrel

18.00   Einde programma

Hoe kun je door sociaal ondernemen meer impact maken in de wijk en op welke manier kan een gemeente dit bevorderen?

Je aanmelding is ontvangen. Je hoort snel meer van ons!

Helaas, je kunt je niet meer aanmelden.

Over 'Samen Impact Maken'

samenimpact-website.png

Met ‘Samen Impact Maken' bouwen we aan een Gelders netwerk van sociale wijkondernemingen, bewonersbedrijven en gemeenten. Jaarlijks organiseren we een aantal inspirerende bijeenkomsten (online en offline) waarin we kennis met elkaar delen, inzoomen op landelijke en regionale good & bad practices. Waar nodig zetten we ons netwerk in. Hiermee proberen we de transitie naar vitale en gezonde buurten en bewoners te versnellen.

 

Samen Impact Maken is voortgekomen uit het onderzoeksproject Zin in de Wijk. Hierin onderzoeken zes Arnhemse sociale wijkondernemingen samen met de Wageningen University en de gemeente Arnhem hun impact op de wijk en wijkbewoners. Dit vierjarig onderzoek focust op de effecten van deelname aan activiteiten bij deze wijkondernemingen op de gezondheid van de inwoners en leefbaarheid van de wijk. Daarnaast wordt er gekeken wat de succes- of faalfactoren van deze initiatieven zijn. Samen Impact Maken wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Arnhem, de WUR en de Leefbaarheidsalliantie.

 

Ook Samen Impact maken? We ontmoeten je graag tijdens een van onze bijeenkomsten.