routekaart-preview.jpg

ROUTEKAART

De buurt waar je woont, wil je mooier maken: groener, socialer, duurzamer of gezelliger. Misschien heb je al concrete ideeën, of wil je samen aan de slag om een wijkvisie of dorpsplan op te maken. Maar hoe begin je? Wie doet wat? Wanneer ben je tevreden? 

 

Wist je dat er heel veel methodes zijn om een plan stapsgewijs aan te pakken? Leuke, creatieve manieren om van een vaag idee naar een klinkend resultaat te komen. Zo’n methode is praktisch en geeft houvast. Je wil geen oeverloze discussies en lange vergaderingen. Je wil een plan waar mensen het mee eens zijn en waar behoefte aan is. 

 

Bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland kennen we heel veel methodes en we kunnen ze als dat nodig is begeleiden. In welke fase je ook bent, je kunt altijd instappen. We helpen je graag verder.  

Koptekst 2

Bewustwording.png

BEWUSTWORDING

Hoe begin je?

Je praat met iemand, leest een artikel, ziet iets op TV, je herinnert je iets... en op een dag vallen er stukjes op hun plaats en denk je: "Yes! Dat wil ik voor onze buurt." Maar hoe dan? Waar begin ik?

"Ik heb de tegels uit de tuin gehaald en de regenpijp losgekoppeld. Dat helpt om het water beter af te voeren. Ik ben een van de weinigen hier in de straat. Maar ik zal toch niet de enige zijn die vindt dat het duurzamer moet? Ik wil van 'ik' naar 'wij', maar hoe krijg ik anderen mee?"

VERKENNING

Wat is het probleem?

Meningen ophalen, ervaringen delen, uitzoekwerk: wat is eigenlijk het probleem? Wie heeft er mee te maken? Wat wordt er al aan gedaan? Wie zijn er nog meer bij betrokken? Wat is ons standpunt dan? En waar staan wij voor?

"Iedereen roept altijd dat er te weinig starterswoningen zijn. Maar willen jongeren hier wel blijven wonen? Wij hebben een peiling gedaan en ja, die behoefte is er zeker! Dat trok uiteindelijk zowel investeerders als de gemeente over de streep. Nu is de eerste steen gelegd!"

Verkenning.png
Planvorming.png

PLANVORMING

Wat gaan we er aan doen?

We weten wat er aan de hand is en hoe we er tegenaan kijken. Nu kunnen we bedenken wat we eraan willen gaan doen? Plannen maken voor de lange termijn, of iets waar we morgen al aan kunnen beginnen. 

"Iedereen zit tegenwoordig veel achter een beeldscherm. Al dat zitten, kunnen we daar niet iets aan doen? We hebben gezocht naar partners: scholen, sportverenigingen, ouderenwerk, jongeren. Al brainstormend hebben we onze eigen Olympische Spelen bedacht. Nee, we wachten geen vier jaar met de volgende editie."

UITVOERING

Actie: wie doet wat?

We gaan aan de slag. Als je een goed plan hebt, weet je nu precies wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer... Maar wat als het niet loopt, als er tegenslag is, als je team niet goed samenwerkt?

"In ons dorp hebben we een zorgcoöperatie opgezet met veel vrijwilligers en enkele beroepskrachten. Het liep lange tijd goed, maar vorige winter werd het verzuim opvallend hoog. We hebben met zijn allen gezocht naar de oorzaken. Pas daarna zijn we gaan kijken naar oplossingen. Het was pittig, maar heeft ook veel nieuwe energie gegeven."

Uitvoering.png

Methoden die je in deze fase kunt inzetten:

Aanpak DRZMHD | Creatief denken | Deep democracy | Dorpssafari | Durf te vragen | Participizza

Borging.png

BORGING

Zijn we tevreden nu het klaar is?

De activiteit is geweest, de uitvoering is klaar. Tijd om te evalueren. Heeft het opgeleverd wat we bedoelden? Zijn er opvolgacties, hoe houden we de resultaten vast? Misschien zijn er ook anderen dingen bereikt, die we niet verwacht hadden. Wat gaan we daar mee doen? Hoe laten we anderen weten wat we bereikt hebben?

"Om ons dorpshuis financieel gezond te houden, moesten we echt vernieuwen. We waren een verhuurdersclub geworden. We hebben een grote ommezwaai gemaakt. Dorpsbewoners zijn nu deels aandeelhouders, vaste gebruikers dragen bij aan het beheer. Het heeft ons dorpshuis gered. En als bonus heeft dit ons heel veel verbinding opgeleverd."

Methoden die je in deze fase kunt inzetten:

Resultaten in beeld | Storytelling