Het Regenboog-platform

Organogram regenboograad - 28-03-22.jpg

 

Een samenleving waarin seksuele diversiteit gewoon is!

Het Regenboog-platform Gelderland-Zuid

Het Regenboog-platform bestaat uit een stuurgroep, netwerkdeelnemers en werkgroepen

Koptekst 3

Het Regenboog-platform is een samenwerkingsverband van (Regenboog-) organisaties, gemeenten, partners en inwoners in Gelderland-Zuid, dat zich inzet voor een samenleving waarin seksuele en genderdiversiteit gewoon is. Het platform zet zich expliciet in voor LHBTIQ+-acceptatie en emancipatie. 
Iedereen moet zich thuis voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en houden van wie die wil.

Het doel van het platform 

  • Stimuleren van onderlinge steun, samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers aan het netwerk.

  • Inspireren en stimuleren van niet-betrokken organisaties, gemeenten, partners en inwoners bij het ontwikkelen van activiteiten en beleid.

Het platform doet dat door

  • Het organiseren van jaarlijkse conferenties met een beursvloer, gericht op matching van vraag en aanbod;

  • Het opbouwen, onderhouden en verbinden van het Regenboog-netwerk in Gelderland-Zuid;

  • Bouwen en onderhouden van een ‘databank’ van projecten, programma’s, tools/methodieken om te delen in/met het netwerk.

Organisatie Regenboog-platform
 

Het platform is een samenwerkingsverband van (LHBTIQ+) organisaties, gemeenten, partners en inwoners in Gelderland-Zuid. 

Het platform bestaat uit

1. Een stuurgroep die fungeert als klankbordgroep voor de organisatie van de jaarlijkse conferentie en als stuurgroep voor het opbouwen, onderhouden en verbinden van het netwerk van partijen en databank van initiatieven, tools, methodieken en projecten/programma’s.

 

2. Een coördinator die zich richt op:

  • de organisatie van werkgroepoverleggen;

  • de organisatie van de jaarlijkse Regenboog-conferenties i.s.m. lokale gemeentes en lokale LHBTIQ+-werkgroepen;

  • het bouwen, onderhouden en verbinden van het Regenboog-netwerk;

  • het bouwen, onderhouden van een Regenboog-databank van projecten, programma’s en tools/methodieken en

  • de interne en externe communicatie.

 

3. Deelnemers (bewonersinitiatieven, lokale welzijn/zorgorganisaties, gemeentes, scholen, bedrijven) die zijn aangesloten bij het netwerk.

 

4. De Regenboog-werkgroepen. Zowel deelnemers uit de Regenboog-stuurgroep als de netwerkdeelnemers stellen actiepunten vast, die bij voldoende draagvlak in werkgroepen kunnen worden uitgewerkt. De werkgroepen houden zich bezig met afzonderlijke aspecten van het Regenboogbeleid, bijvoorbeeld de huidige werkgroep.

De huidige stuurgroep bestaat uit COC Regio Gelderland Zuid, Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Vizier Oost, SchoolsOUT en Spectrumpartner met elan.

Regenboog-conferentie

Drie keer is scheepsrecht. Eindelijk kan de langverwachte Regenboog-conferentie doorgaan. Op 19 mei in de Gelderlandfabriek in Culemborg. 

De Regenboog-conferentie is een initiatief van Provincie Gelderland, het Regenboog-platform Gelderland-Zuid en gastgemeente Culemborg. We informeren je tijdens de conferentie over de Regenboog-ontwikkelingen in Gelderland-Zuid. Er is veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Ook zetten we stappen naar nieuwe samenwerkingen.

Op de website vind je meer informatie over het programma en kun je je aanmelden.

Naar de website van de gemeente Culemborg

Regenboog-conferentie_edited_edited_edited.jpg

Neem voor meer informatie contact op met 

Melanie Reekers: m.reekers@spectrumelan.nl

Thecla Brouwer: t.brouwer@spectrumelan.nl

Regenboog-agenda gemeente Nijmegen
2021 - 2024

Regenboog-agenda.png