Het Regenboog-platform

Het Regenboog-platform bestaat uit een stuurgroep, pactondertekenaars en uit de Regenboog-werkgroepen.

organogram-regenboog-platform.jpg

Een samenleving waarin seksuele diversiteit gewoon is!

 

Door het ondertekenen van het Regenboog-pact zetten organisaties en partijen in Gelderland Zuid zich in voor een samenleving waarin ieder mag zijn wie die is. Of je nu homo-, hetero-, of biseksueel en/of transgender, interseks of queer-persoon bent. 

Iedereen telt mee! 


Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Zich veilig voelt en er mag zijn zoals die is. Oud of jong. Waar je ook vandaan komt. Waar je wel of niet in gelooft of van wie je houdt. 

De Regenboog-stuurgroep

Koptekst 3

werkgroepen@4x.png

De Regenboog-werkgroepen

Zowel deelnemers uit de Regenboog-stuurgroep als pactondertekenaars stellen actiepunten vast die bij voldoende draagvlak in werkgroepen kunnen worden uitgewerkt.
 

De werkgroepen houden zich bezig met afzonderlijke aspecten van het Regenboogbeleid, bijvoorbeeld de huidige werkgroep LHBTI  op de werkvloer en de werkgroep Regenboog-conferentie.

 • Stelt de visie en uitgangspunten vast en heeft een faciliterende, verbindende en regisserende rol.

 • Is initiatiefnemer van het Regenboog-pact waarvoor zij de eindverantwoordelijkheid draagt.

 • Heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en zo nodig bijsturende rol ten aanzien van de verschillende activiteiten.

 • Stelt jaarlijks doelen vast, onder andere op basis van input uit de werkgroepen, en bewaakt dat de actiepunten door de pactdeelnemers (veelal in werkgroepen) worden uitgevoerd.

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse conferentie.


 

De pactondertekenaars

Met het ondertekenen van het Regenboog-pact spreken ondertekenaars met elkaar af dat zij gaan samenwerken voor meer seksuele diversiteit en inclusie in de regio.
 

Het Regenboog-pact stimuleert en faciliteert informatieuitwisseling en persoonlijke kennismaking tussen organisaties, partijen en vrijwilligers.

 

Met het ondertekenen van het pact spreken ondertekenaars af samen te willen werken door:

 1. Initiatieven te ontplooien die bijdragen aan 
  inclusie- en diversiteitsbeleid.  

 2. Elkaar op de hoogte te houden van activiteiten.

 3. Aanspraak te maken op elkaars potentieel.

 4. Daarbij zo mogelijk andere pactondertekenaars
  actief te betrekken.

Regenboog-estafette

Geen conferentie, wel aandacht

Vanwege het corona virus is er geen Regenboog-conferentie in 2020. Maar we staan niet stil. Wij geloven in een samenleving waarin seksuele diversiteit heel normaal is. Daarom maken we een echte online 'Regenboog-estafette'. Wil jij ook iets doen tijdens coming-out week, paarse vrijdag, of gewoon elke dag van de week? Maak een video, tag 3 vrienden en begin jouw eigen regenboog-estafette! 

Neem voor meer informatie contact op met 

Melanie Reekers: m.reekers@spectrumelan.nl

Thecla Brouwer: t.brouwer@spectrumelan.nl

Regenboog-agenda gemeente Nijmegen

Uitvoeringsnotitie seksuele en genderdiversiteit 2017-2019