Thema: Dorpshuizen & verenigingen

Ontmoetingsplek in duurzaam rijksmonument in Rekken

Initiatiefnemer

Ruud Tukkers e.a.

Rekken

Naam initiatief Antonius Rekken

Belangrijkste ondersteuning Subsidies & financiering

Bekijk ook: www.antoniusrekken.nl

Locatie Rekken Op kaart bekijken

Al 650 jaar staat de Antoniuskerk in Rekken te pronken. Toen het rijksmonument een paar jaar geleden beschikbaar kwam, was men het er snel over eens dat de kerk een ontmoetingsplek voor de hele gemeenschap zou moeten worden. Maar hoe pak je dat aan? De Leefbaarheidsalliantie ondersteunde de initiatiefnemers om het mogelijk te maken.

 

Onze vraag
Hoe maak je van een rijksmonument een verduurzaamde ontmoetingsplek waar alle activiteiten samenkomen, voor kleine en grote groepen, van voorstellingen tot workshops, van eetcafé tot vergaderingen?

Zo zijn we geholpen
Ruud Tukkers, één van de initiatiefnemers, verwoordt het al volgt: “We hebben veel gehad aan het contact met de Leefbaarheidsalliantie. We hebben de mensen meegenomen in onze bevlogen ideeën en daarmee draagvlak gecreëerd. Ook zijn we mede door onze adviseur Sylvia Sikkema door het landschap geloodst van subsidies, regelgeving en fondsen.”

Dit is het resultaat
Binnen het beschikbare budget is er heel veel tot stand gekomen. De kerk is verduurzaamd met inzet van lokale ondernemers. Er is een uitbouw gerealiseerd waardoor het erfgoed zo min mogelijk is aangetast. Maar bovenal zijn heel veel wensen uitgekomen van een gemeenschap, die actief verbinding met elkaar vindt in een prachtige ontmoetingsplek.

Dit initatief is begeleid door:

Adviseur

Sylvia Sikkema

Dorps- & Gemeenschapshuizen