Thema: Ouderen

Actieve ouderen in de wijk

Initiatiefnemer

Germa Huijbers

Arnhem

Naam initiatief Spijkerouderen

Belangrijkste ondersteuning Maatschappelijk ondernemen

Bekijk ook: Koffie met Cor

Locatie Arnhem Op kaart bekijken

In de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier werken jong en oud samen in de moestuin van de wijkbasisschool. Samen verbouwen ze groenten en maken daar in het kookatelier van de school gerechten van. De senioren delen hun kennis met de kinderen, blijven actief en vervullen hiermee een ondersteunende rol in hun eigen wijk.  

Onze vraag
We willen in het project een volgende stap zetten. We willen zorgen dat Spijkerouderen meer aandacht krijgen; in de wijk en in de gemeente. Ook zijn we op zoek naar extra financiering én willen we het project doorontwikkelen zodat we nog meer impact maken.

Zo zijn we geholpen
We hebben verschillende gesprekken gevoerd om helder te krijgen wat hét unieke is van ons initiatief. We hebben aan een training mogen meedoen voor sociale ondernemingen. Dat heeft ons behoorlijk wat stof tot nadenken gegeven. Het heeft geresulteerd in een mooi projectplan, dat we hebben kunnen gebruiken bij het aanvragen van verschillende subsidies.

“De Leefbaarheidsalliantie luistert, inspireert, ondersteunt, motiveert, geeft input, stelt vragen, onderzoekt samen, biedt kansen.

Het resultaat
Het resultaat is zichtbaar in onze nieuwe naam, maar het meeste zie je niet rechtstreeks. Het is vooral dat we goed over onze missie hebben nagedacht. We denken en handelen vanuit empowerment. Spijkerkracht wil generaties in de wijk verbinden door activiteiten te organiseren op laagdrempelige locaties in de wijk. We organiseren en begeleiden verschillende activiteiten in school zoals voorlezen, moestuinieren, koken en in de wijk spelen we wekelijks Jeu de boules.