Veel contacten gelegd en ideeën gedeeld tijdens Zomertour Leefbaarheid


De Leefbaarheidsalliantie Gelderland heeft, in samenwerking met de provincie en Omroep Gelderland, zes middagen op het opnameterrein van het populaire radio- en TV-programma ‘Zomer in Gelderland’ gestaan. Het doel: mensen inspireren en stimuleren om hun ideeën voor een betere leefomgeving samen waar te maken. De alliantie kan initiatiefnemers daarbij ondersteunen en de provincie stelt onder voorwaarden subsidie beschikbaar.

‘Zomer in Gelderland’ is een jaarlijkse wedstrijd tussen Gelderse dorpen en brengt veel mensen op de been. De Leefbaarheidsalliantie reisde mee met een gele Amerikaanse schoolbus, en sprak zo meer dan 2000 dorpsbewoners en mensen uit de omgeving. Succesverhalen gedeeld

Succesvolle initiatiefnemers, ook van buiten het dorp, vertelden op verzoek van de alliantie hun verhaal. Ze vormden op die manier een voorbeeld én kregen meer bekendheid. Zoals De Stadswerkplaats in Culemborg, die ‘buurttafels’ maakt van in die buurt gekapte bomen. Het idee is vaak simpel; de crux zit in het dóen. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland helpt daarbij.


Enkelen wilden slechts meer bekendheid voor hun initiatief, en kregen die via de social-mediakanalen van de Leefbaarheidsalliantie. Sommige inwoners kwamen met een concreet projectplan en gingen in gesprek met de subsidieadviseur van de provincie.

Startende initiatieven

Een startend initiatief is ‘De Tuinen van Zuidbroek’ in Apeldoorn. De initiatiefnemers willen dat wijkbewoners en klanten van zorginstellingen elkaar daar gaan ontmoeten en mensen met een beperking kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te re-integreren. De alliantie gaat helpen met het aanvragen van subsidie.

De dorpsraad van Gameren wil graag hulp van de alliantie bij het uitwerken van hun plannen om statushouders en andere nieuwkomers te verbinden met mensen die al lang in Gameren wonen. De dorpsraad wil daarmee ook wat doen tegen eenzaamheid.


Samen tegen eenzaamheid

Ook in Meddo zou men graag iets doen voor nieuwkomers en tegen eenzaamheid. Helga te Grotenhuis start op 21 september, tijdens de landelijke Week tegen de Eenzaamheid, een initiatief om samen te koken voor mensen die zich eenzaam voelen in Winterswijk.


Kinderen helpen ouderen aan een gezamenlijke maaltijd in Teuge

Eenzaamheid is een veel genoemd thema. De mensen van het initiatief ‘Teuge Leeft’ in de gemeente Voorst weten daar wel raad mee, mede dankzij subsidie van de provincie. Zij verbinden jong en oud in het dorp door een schoolmoestuin, een kinderboerderij en een maandelijkse gezamenlijke maaltijd voor ouderen.

Een goed gesprek in de bus In Empe vertelt initiatiefnemer Lucas Harbers Lucas zijn verhaal in de gele bus aan onder meer gedeputeerde Bea Schouten en burgemeester Alex van Hedel en wethouder Jolande Pierik van de gemeente Brummen: “En in Voorst gebruiken we nu een bus voor schoolzwemmen, waar ook ouderen van gebruik maken. Zo ontstaan veel nieuwe onverwachte, waardevolle verbindingen en ontmoetingen”. Bea Schouten reageert enthousiast: “Bij dit soort ontmoetingen betekenen ouderen veel voor anderen, en spreken we ze aan op hun kracht, in plaats van ons te richten op hun eenzaamheid en kwetsbaarheid. Dat moet vaker gebeuren!”


Een levendig gesprek in de bus in Empe met o.a. Bea Schouten

Maar beter kan het altijd. Bas van den Hoogen van de gemeente Voorst: “We starten een ‘initiatieventeam’ werken dat vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen zoals Groenvoorziening en Vergunningen met bewoners samenwerkt. Zodat we wanneer een idee vrijdag binnenkomt, we op maandag allemaal aan de slag gaan.”

Initiatieven aanjagen

De alliantie wil nieuwe initiatieven aanjagen en legde daarom ook contact met dorpsraden, lokale besturen en startende initiatieven. Zij kunnen verbindingen leggen en de steun die de alliantie en provincie bieden meer bekendheid geven. De vele mensen die hun ideeën voor initiatieven in de bus hebben achtergelaten kunnen een telefoontje van de alliantie verwachten, voor zover de alliantie een kans van slagen ziet. In Oostendorp is Janita, moeder van drie kinderen, al aan het denken gezet  hoe daar meer te doen kan komen voor de jeugd. Want ja, daarbij kan de alliantie wellicht helpen.

13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven