Van meedoen naar samendoen

Bijgewerkt op: 22 feb. 2021

Diversiteit en inclusie staan volop in de belangstelling. We willen dat iedereen mee kan doen. Een nobel streven. Maar over wie hebben we het eigenlijk? Wie zou er mee moeten doen met wie?Meedoen suggereert dat er al iets gaande is, waar anderen ook aan deel mogen nemen. Een feestje waarvoor je wordt uitgenodigd. De organisatie bepaalt wie er mogen komen. Je danst op de muziek die gedraaid wordt. Dat is anders dan wanneer je het feestje sámen organiseert. En ook jouw favoriete nummers op de playlist zet.


The usual suspects

We weten dat mensen die bepaalde kenmerken of achtergronden hebben op verschillende gebieden zijn achtergesteld in de maatschappij. De stem van niet-westerse migranten, lhbti’s, ouderen of mensen met een beperking wordt niet altijd goed gehoord. Logisch dat inclusie vaak gaat over het betrekken van juist deze groepen. Toch?


Draai inclusie eens om!

Wat als we het omdraaien: als we de samenleving betrekken bij deze groepen in plaats van andersom? Dat voelt al anders. Je vraagt niet de minderheid om te bewegen, iets wat ze vaak al doen. Je nodigt de meerderheid uit om in beweging te komen en hun blinde vlek te ontdekken. Het hangt er dus vanaf vanuit welk perspectief je praat als we het hebben over ‘meedoen’. Blinde vlekken hebben we allemaal, dat gaat vanzelf. Je bent zo gewend aan je eigen context, dat je er echt moeite voor moet doen om het ook van de een andere kant te bekijken.

Wederzijds en gelijkwaardig

Uiteindelijk gaat het om wederzijds, gelijkwaardig contact. Om écht dichter bij elkaar te komen, is het nodig dat we anders naar onszelf en naar elkaar gaan kijken. Niet de meerderheid of minderheid vastzetten, maar ons in beide herkennen. Als je verder kijkt, is er altijd wel een raakvlak te vinden. En van daaruit kun je de verbinding maken. Dan lijken we opeens meer op elkaar dan we dachten, in onze kracht én kwetsbaarheid.

10 inclusievragen voor jezelf en een ander

  1. Wat betekent meedoen voor jou?

  2. Heb je het gevoel dat je meedoet? / Hoe doe jij mee?

  3. Wat maakt meedoen makkelijk voor jou? / Kun je een voorbeeld noemen?

  4. Wat maakt meedoen lastig voor jou? / Kun je een voorbeeld noemen?

  5. Welke minderheden herken je in jezelf?

  6. Wanneer ervaar je dat je tot een minderheid behoort? / Kun je een voorbeeld noemen?

  7. Hoe is dat voor jou? / Wat doet dat met jou?

  8. Welke meerderheden herken je in jezelf?

  9. Wanneer ervaar je dat je tot een meerderheid behoort? Kun je een voorbeeld noemen?

  10. Hoe is dat voor jou? / Wat doet dat met jou?

Wil jij ook samen het feestje gaan organiseren, maar weet je nog niet zo goed hoe? Ook met die vraag kun je terecht bij de Leefbaarheidsalliantie.

Ariene van der Kooij

104 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven