Margret Klein Holkenborg: "Actief in Coronatijd"

Wij mensen zijn tot verbazingwekkend veel in staat. Als er een noodsituatie ontstaat herorganiseren we onszelf razendsnel op nieuwe manieren. We handelen, participeren en veranderen. Als we maar willen! De Corona-crisis laat het maar weer eens prachtig zien.


Volgens wikipedia betekent participatie actieve deelname. Het is de opvolger van inspraak. In de praktijk kwam dat er in de jaren tachtig op neer, dat overheidsdiensten inspraakprocedures hielden zonder verplichte consequenties. Daarop werd de term participatie gelanceerd: bewoners van een wijk of dorp wilden behalve meepraten vooral actief meedoen en praktisch meebeslissen over hun eigen leefomgeving. Inmiddels is het vaak zelfs omgekeerd; overheden participeren bij bewonersinitiatieven in plaats van andersom!


Bezig met participatie

Als adviseurs van de Leefbaarheidsalliantie houden wij ons bezig met participatie. Wij proberen de vaart in maatschappelijke initiatieven te brengen en houden. Kijkend vanuit de belangen van bewoners. We organiseren ontmoetingen. Verbinden partijen. Kijken waar we aanvullende kennis kunnen verzamelen. Ondersteunen waar nodig. We betrekken mensen om mee te doen. Alles om de wereld een klein beetje mooier te maken. Zorgen voor actieve deelname is kortom ons werk!


Maar met corona kwam daar flink de klad in. Ontmoeting zit er nu niet in. Activiteiten zijn voorlopig afgezegd. Ook wij houden noodgedwongen afstand en werken vanuit huis met beeldbellen en skype. Maar hoeveel actieve deelname en slagkracht bereik je daar nu nog mee?


Gelukkig hebben inwoners van Gelderland weinig last van inactiviteit. Zij zitten niet stil, zeker nu niet!

Als paddenstoelen uit de grond

Corona initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Alle lokale beetjes helpen, lijken we massaal te denken. Mensen doen boodschappen voor elkaar of richten buurtappgroepen en maaltijdenwebsites op. Er ontstaan spontane activiteiten zoals telefonische voorleesdiensten, balkonbingo, raamtheater en maaltijden of applaus voor zorgpersoneel. Maar er zijn ook initiatieven zoals het 3D-printen van spatkappen door jongeren of vrijwilligersateliers voor het naaien van mondkapjes. Mensen organiseren zichzelf. Aan participatie geen gebrek.


Het richt zich niet alleen op de acute nood maar ook op de langere termijn maatschappelijke verandernoodzaak: de oproep om lokaal te kopen, de strijd tegen eenzaamheid en armoede (basisinkomen), het herwaarderen van ‘frontlinie’-beroepen of het belang van een gezonde en groene leefomgeving.


Afhankelijk van onze leefomgeving

De crisis laat ons weer beseffen hoe afhankelijk wij zijn van elkaar en onze leefomgeving. Zowel dichtbij als veraf. Zowel lokaal als globaal. Het is een precaire balans. Aandacht hiervoor en actieve deelname zijn meer dan ooit nodig. Ieders inzet telt: alleen samen maken we de wereld een beetje mooier. En tot onze verbazing (her)ontdekken we dan activiteiten waar we plezier aan hebben. Voor elkaar zorgen geeft je leven betekenis. We kunnen écht wel dingen doen voor een ander, iets delen of gewoonweg iets láten! De natuur herpakt zich dan ook; hoe bijzonder is dat?


Wij veranderen ook

En onze rol in de leefbaarheidsalliantie? Wij veranderen ook. Wij focussen op de vraag hoe we de huidige vanzelfsprekende actieve deelname uit alle hoeken en gaten van de samenleving slim kunnen vasthouden voor de toekomst. Want mensen in nood worden creatief en helpen elkaar. Maar hoe kunnen we die enorme zelforganiserende kracht en dit gevoel van saamhorigheid op een duurzame manier borgen?


Hoe kunnen we het inzicht delen dat online ontmoeten heel dichtbij is? Kunnen we misschien een nieuw normaal maken van ‘samen’ met minder verplaatsingen? Met blijvend aandacht voor wat echt belangrijk is?

Want dat dat ten goede komt aan een fijne leefomgeving voor iedereen, ook straks zonder corona, is inmiddels duidelijk. Wij gaan actief voor een betere leefbaarheid. Nog steeds om de wereld een klein beetje mooier te maken!

0 keer bekeken

CONTACT

vraag@leefbaarheidgld.nl

© 2020 Leefbaarheidsalliantie Gelderland I Privacyverklaring

logo-leefbaarheidsalliantie.png
  • White Houzz Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Spotify
  • White YouTube Icon