Jongeren willen wel! En jij?

Ook in jouw dorp, wijk of gemeente zijn er jongeren met plannen, ideeën en power. Zij steken hun vrije tijd in het helpen van een ander, creëren reuring of zetten hun eigen events op poten. Ze zetten zich in voor allerlei maatschappelijke vraagstukken en initiatieven. Maar, hoe doe jij dat nu? Deze jongeren met plannen en ideeën vinden én goed ondersteunen?

Niet alleen betrekken - maar faciliteren! Bij jongerenparticipatie gaat het niet alleen om het betrekken van jongeren bij overheidsbeleid. Het gaat vooral ook om het faciliteren van initiatief en het inspelen op ideeën en denkkracht van jongeren. Door met jongeren mee te denken, stel je hen in staat om hun idee te realiseren en verantwoordelijkheid te nemen. Dit levert driedubbele winst op! Het draagt bij aan hun ontwikkeling, aan actief burgerschap en verbetert de kwaliteit van voorzieningen.

Hoe dan? Natuurlijk is er niet één waarheid of beste manier van jongerenparticipatie. Daarom hebben we vijf do’s & don'ts voor beleidsmedewerkers op een rijtje gezet. Hiermee baseren we ons op ervaringen van drie jaar jongerenondersteuning door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland én hopen we jou te inspireren om jongerenparticipatie tot een succes te maken. 

Ook gingen we rondom dit thema in gesprek met een tweetal jongeren. In deze video laten Stephan en Marly zien hoe zij hun jongerenproject tot een succes gemaakt hebben en wat beleidsmedewerkers en jongerenwerkers moeten doen (en laten) om jongerenparticipatie tot een succes te maken! Je kunt de video hier bekijken.


De vijf do’s en don’ts voor beleidsmedewerkers Een jongere neemt initiatief omdat hij of zij iets belangrijk vindt, begrijp de drive! Waarom zet Marly zich in voor meer voedselbewustzijn en wat maakt dat Stephan zich hard maakt voor ontmoeting en cultuur in Ede? Weet waar jongeren ‘aan’ op gaan. De kunst is om jongeren op zo’n manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen, maar: dan moet je dus wel weten wat hen beweegt en waarom!

Denk altijd mee in mogelijkheden Verplaats je in het perspectief van de jongere en denk niet meteen dat zaken niet haalbaar zijn. Een volledig educatieprogramma voor meer dan 250 kinderen, met een budget van slechts vijfhonderd euro? Marly bewijst met haar Superboer dag in Rekken dat het kan!

Laat jongeren hun plan uitwerken op een simpel A4’tje Een gespecificeerd format of eindeloos lang projectplan werkt vaak niet. Stephan bracht de behoefte van een grote groep jongeren in Ede in beeld op slechts een A4’tje.

Wees oprecht Doe je aan participatie om het van je lijstje af te kunnen vinken of omdat je het oprecht belangrijk vindt? Neem jongeren serieus, ze prikken snel door (on-)oprechtheid heen.

Wees duidelijk over verwachtingen Leg uit wat jouw rol is en wat de gemeente of provincie kan betekenen voor een plan of initiatief. Verwijs bijvoorbeeld niet door naar een regeling die er ‘vroeger nog was’ of subsidiepot als die eigenlijk niet bestaat of al leeg is. Dit werkt frustratie in de hand.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven