16: Leefplekmeter

Als je een nulmeting wil maken van de plussen en minnen van jouw leefomgeving. Waar sta je nu?


Met de Leefplekmeter kun je de positieve en negatieve punten bepalen van je buurt, wijk of dorpskern. Deelnemers geven (met pen en papier) scores aan 14 thema’s die van belang zijn in hun leefomgeving. Ze noemen ook de plussen en minnen. De uitkomst laat zien wat er verbeterd moet worden. 

De hoogste respons krijg je als dit bijvoorbeeld aan het begin van een dorpsavond doet. Op het eind van de avond kun je dan al de eerste resultaten laten zien.  De Leefplekmeter maakt het makkelijker om met anderen (bijvoorbeeld buurtgenoten of de gemeente) in gesprek te gaan over je leefomgeving.methode_kaart_17
.pdf
Download PDF • 151KB

31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wil je op een dynamische, informele manier mensen in gesprek brengen zodat ideeën naar boven komen? Tijdens een World Café splits je een grote groep mensen op in kleinere groepjes. Aan verschillende t

Als je technieken zoekt om de centrale vraag te omsingelen. Als je een wijk- of dorpsplan wil gaan maken, is het goed om van tevoren de vraagstelling en daarmee het probleem af te bakenen. Met een goe

Wil je met kinderen, jongeren of volwassenen een eerste visie op de toekomst van jouw leefomgeving op papier zetten? Je zet in groepen van maximaal zes personen met elkaar je gedachten en ideeën over