banners-website-kennislab-02.jpg

Reis mee naar de toekomst van jouw buurt- of dorpshuis!

 

Als bestuurslid of vrijwilliger van een dorps- of buurthuis ben je bezig om van jouw dorps- of buurthuis een succes te maken. Je flyert, vraagt aan mensen of zij vrijwilliger willen worden en je brainstormt met elkaar over de exploitatie. Toch zou je nóg een stap verder willen zetten. Daar gaan we in het Kennislab mee aan de slag. 

We trappen af met een startbijeenkomst (20 januari 2022 om 19:30) om in de 'glazen bol' te kijken van jouw dorps- of buurthuis. Wat hebben jullie nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Een belangrijke stap is jullie sociale missie. Aan welk maatschappelijk probleem werk je? Welke oplossing bied je? Voor wie, waar en met welke activiteiten? We maken een start met jullie business model canvas. 

Bijeenkomsten 

Het Kennislab is opgedeeld in 3 thema’s, waarmee jij jouw canvas aanvult. Per thema worden 4 bijeenkomsten georganiseerd in verschillende dorps- en buurthuizen in Gelderland. We zoeken steeds de samenwerking op. Je kunt je per thema inschrijven, maar je mag ze natuurlijk ook allemaal doen! 

 

 

De thema's 

Thema 1: Vrijwilligers

Dorps- en buurthuizen zijn bij uitstek de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het is een gebouw van iedereen, maar het zijn de mensen, die maken dat je er graag komt. Maar hoe zorg je er als dorps- of buurthuis voor dat je die vrijwilligers vindt en behoudt? 

Bijeenkomst 1: Vrijwilligers vinden en binden - 3 februari 2022 

Hoe kom je aan nieuwe vrijwilligers maar ook, hoe zorg je ervoor dat je bestaande vrijwilligers graag blijven. Daarvoor behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Trends & ontwikkelingen 

 • De techniek van verleiden (motivatie en propositie) 

 • Inzet van vrijwilligerskwadrant (welke typen vrijwilligers heb je al in huis en welk type vrijwilliger zoek je) 

 • Doelgroepgericht werven met persona’s 

 • Binden (verbinden, boeien, waardering, begeleiding) 

 

Bijeenkomst 2: Vrijwilligersbeleid - 3 maart 2022 

We nemen je mee in het vormgeven van het vrijwilligersbeleid dat past in deze tijd.  Melanie en Ellen Oomen hebben ervaring met het opstellen van een beleidsplan voor dorpshuizen. Je gaat naar huis met de do’s en do not’s bij het opstellen van je beleid. 

 • Welke visie heb je op vrijwilligers binnen je organisatie (uitgangspunten & verantwoordelijkheden) 

 • Positie van vrijwilligers (verwachtingen, inspraak, afspraken, rechten en plichten) 

 • Praktische uitvoering vrijwilligersbeleid (inwerken, begeleiden, waarderen, evalueren & exit)

Bijeenkomst 3: Jongeren en vrijwilligerswerk - 7 april 2022

Jongeren zijn enthousiast en willen graag aan de slag, maar waar moet je precies op letten?

 • We presenteren resultaten van het onderzoek door de WUR over dit onderwerp waar PJG en Dkk aan hebben meegewerkt.

 • Heine Knoop van de PJG deelt haar ervaringen met de begeleiding van actieve jongeren die zelf vrijwilligersorganisaties opzetten. 

 • Maak kennis met programma's speciaal voor jongeren, zoals Young Leaders en MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd).

 

Bijeenkomst 4: Besturen 2.0 - 12 mei 2022

We hebben een nieuwe organisatievorm ontwikkelt voor vereniging- en stichtingsbesturen waarbij de taken en verantwoordelijkheden onder een grote groep vrijwilligers verdeeld worden. Dat vraagt iets van de bestuurders maar ook van de vrijwilligers. Onderwerpen die we behandelen zijn:

 • Rechtsvormen en WBTR

 • Taken en rollen; inzicht in het werk

 • Organisatievormen; van ‘Lean en Mean’ tot ‘Delen en Verbinden’

 • Welke principes liggen aan de basis; Golden Circel, Stephan Covey, Back2Basic

 • Participatieladder;

 • Wat past bij jouw bestuur; hoe ga je aan de slag

Thema 2: Duurzame exploitatie, beheer en organisatie

Jouw (sociale) missie is een mooi vertrekpunt voor het formuleren van een impact doelstelling. Daarna gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

Bijeenkomst 1: Exploitatie - 10 februari 2022

We kijken naar kosten en inkomsten, maar vooral naar de kansen die daar liggen. 

 

Bijeenkomst 2: Investeren en financieren – 10 maart 2022

We nemen je mee in de kansen en de balans tussen eigen- en vreemd vermogen

 

Bijeenkomst 3: Sociaal ondernemen – 14 april 2022

We onderzoeken hoe je als buurthuis een sociale onderneming of misschien wel een wijkbedrijf wordt

 

Bijeenkomst 4: Duurzaamheid en circulariteit – 19 mei 2022

We blikken vooruit op de toekomst van circulair en natuurinclusief (ver)bouwen en de quickwins als het gaat om energie besparen. 

Thema 3: Marketing & Communicatie

Hoe positioneer je je dorpshuis en bereik je jouw doelstelling? Geregeld post je iets op Facebook en zet je een stukje in de lokale krant. Je bereikt wel mensen, maar jij wilt meer. Of anders. Doe je mee met dit thema? Dan ga je aan de slag met:

Bijeenkomst 1: Doelgroep en diensten definiëren - 15 februari 2022

Wie zijn je doelgroepen? Wie bereik je niet? En welk aanbod heb jij voor ze? We brengen in kaart op welke manier jouw aanbod aansluit op de behoefte van jouw (nieuwe) doelgroep. En welke rol je imago en identiteit daarbij spelen. 

Bijeenkomst 2: Je doelgroep bereiken: 15 maart 2022

Op welke momenten en manier kun jij je (nieuwe) doelgroep het beste bereiken? We brengen de kansen voor jouw dorpshuis in kaart. Bijvoorbeeld met behulp van een klantreis en (brand) persona's.  

Bijeenkomst 3: Werkatelier nieuwe activiteit – 19 april 2022

Afhankelijk van de opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten, gaan we aan de slag met een nieuwe activiteit. Dat kan een hele nieuwe activiteit in het aanbod van je dorpshuis zijn, maar bijvoorbeeld ook een online campagne. Of iets heel anders, zoals het herinrichting van je dorpshuis zelf.

Bijeenkomst 4: Bouwplaats nieuwe activiteit – 31 mei 2022

Alle opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten zetten we om in concrete acties. Zo ga je na het volgen van dit thema terug naar je dorpshuis met ófwel een compleet nieuwe activiteit. Óf een plan de campagne daarvoor, waar je de volgende dag zelf verder mee aan de slag kunt.

 

kennislab-thema-overzicht_4x.png
 
 
 
 

Enthousiast geworden? Meld je aan!

Het Kennislab start op 20 januari 2022. Per thema wordt er 1 avond in de maand een bijeenkomst gegeven. Je kan je aanmelden met een tweetal per dorpshuis. Voor meerdere thema’s opgeven is mogelijk. Deelname is gratis.

Ik wil mij aanmelden voor de volgende thema's: