banners-website-kennislab-02.jpg

Reis mee naar de toekomst van jouw buurt- of dorpshuis!

 

Als bestuurslid of vrijwilliger van een dorps- of buurthuis ben je bezig om van jouw dorps- of buurthuis een succes te maken. Je flyert, vraagt aan mensen of zij vrijwilliger willen worden en je brainstormt met elkaar over de exploitatie. Toch zou je nóg een stap verder willen zetten. Daar gaan we in het Kennislab mee aan de slag. 

We trappen af met een startbijeenkomst (24 februari* 2022 om 19:30) om in de 'glazen bol' te kijken van jouw dorps- of buurthuis. Hoe speel je in op onzekerheden, die bijvoorbeeld corona brengt? Wat hebben jullie nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Een belangrijke stap is jullie sociale missie. Aan welk maatschappelijk probleem werk je? Welke oplossing bied je? Voor wie, waar en met welke activiteiten? We maken een start met jullie business model canvas. *Wij hebben het streven de bijeenkomsten fysiek door te laten gaan waarbij wij de coronaregels zullen volgen. 

Bijeenkomsten 

Het Kennislab is opgedeeld in 3 thema’s, waarmee jij jouw canvas aanvult. Per thema worden 4 bijeenkomsten georganiseerd in verschillende dorps- en buurthuizen in Gelderland. We zoeken steeds de samenwerking op. Je kunt je per thema inschrijven, maar je mag ze natuurlijk ook allemaal doen! 

 

 

De thema's 

 

Thema 1: Exploitatie, beheer en organisatie  


Bijeenkomst 1: Exploitatie - 10 maart 2022 

We bespreken we verschillende beheer- en eigendomsconstructies voor dorps- en buurthuizen. En modellen voor verhuur. We kijken naar de inkomsten uit de horeca (bar en maaltijden). Beheer je de bar zelf of werk je samen met een pachter? Wat kan en mag vanuit de wetgeving. En wie doet eigenlijk alle werkzaamheden, betaald personeel, zzp-pers, vrijwilligers of een sociale ondernemer. Verder kijken we ook naar het onderhoud, het reserveren van voorzieningen en welke buffer is verstandig. 


Neem je exploitatieoverzicht mee en we kijken samen naar de kansen en uitdagingen van jouw buurt- of dorpshuis.

 


Bijeenkomst 2: Investeren en financieren – 7 april 2022  

Soms is sprake van achterstalligonderhoud en vaak is er de ambitie om met de tijd mee te gaan en een dorpshuis of een buurhuis door te ontwikkelen. Dan zijn er aanpassingen wenselijk aan en in het gebouw. Financiering kan dan een obstakel zijn. In deze bijeenkomt bespreken we verschillende manieren om investeringen in het gebouw te kunnen betalen. We nemen je mee in de verschillende subsidieregelingen en kijken ook naar het lenen van geld, crowdfunding en fundraising in de gemeenschap.  We geven antwoord op de vraag waarom je zou moeten investeren en wat het je op kan leveren.

Bijeenkomst 3: Sociaal ondernemen - 12 mei 2022

Wat is sociaal ondernemen? En hoe ondernemend is jouw buurthuis? We pakken de sociale missie van jouw initiatief erbij en gaan samen aan de slag met een sociaal businessmodel voor jouw initiatief. Hiermee brengen we doelen, ambities en resultaten van jouw initiatief overzichtelijk in beeld. We kijken naar de samenhang van de activiteiten die je organiseert en hoe ze bijdragen aan de doelstellingen. Het helpt je om keuzes te maken en hoe je meer inkomsten kunt genereren.


Bijeenkomst 4: Duurzaamheid en circulariteit –  29 juni 2022  

We blikken vooruit op de toekomst van circulair en natuurinclusief (ver)bouwen en de quickwins als het gaat om energie besparen. We besteden aandacht aan duurzaamheidsmaatregelen zoals isoleren, zonnepanelen en warmtepompen. Een energiescan helpt om meer inzicht te krijgen in de bouwtechnische mogelijkheden en de manieren waarop de verduurzaming gefinancierd kan worden. We laten aanspreken voorbeelden zien op een passende locatie.

 

Thema 2: Vrijwilligers

Dorps- en buurthuizen zijn bij uitstek de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het is een gebouw van iedereen, maar het zijn de mensen, die maken dat je er graag komt. Maar hoe zorg je er als dorps- of buurthuis voor dat je die vrijwilligers vindt en behoudt? 

Bijeenkomst 1: Vrijwilligers vinden en binden - 17 maart 2022 

Hoe kom je aan nieuwe vrijwilligers maar ook, hoe zorg je ervoor dat je bestaande vrijwilligers graag blijven. Daarvoor behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Trends & ontwikkelingen 

 • De techniek van verleiden (motivatie en propositie) 

 • Inzet van vrijwilligerskwadrant (welke typen vrijwilligers heb je al in huis en welk type vrijwilliger zoek je) 

 • Doelgroepgericht werven met persona’s 

 • Binden (verbinden, boeien, waardering, begeleiding) 

 

Bijeenkomst 2: Vrijwilligersbeleid - 14 april 2022 

We nemen je mee in het vormgeven van het vrijwilligersbeleid dat past in deze tijd.  Melanie en Ellen Oomen hebben ervaring met het opstellen van een beleidsplan voor dorpshuizen. Je gaat naar huis met de do’s en do not’s bij het opstellen van je beleid. 

 • Welke visie heb je op vrijwilligers binnen je organisatie (uitgangspunten & verantwoordelijkheden) 

 • Positie van vrijwilligers (verwachtingen, inspraak, afspraken, rechten en plichten) 

 • Praktische uitvoering vrijwilligersbeleid (inwerken, begeleiden, waarderen, evalueren & exit)

Bijeenkomst 3: Jongeren en vrijwilligerswerk - 19 mei 2022

Jongeren zijn enthousiast en willen graag aan de slag, maar waar moet je precies op letten?

 • We presenteren resultaten van het onderzoek door de WUR over dit onderwerp waar PJG en Dkk aan hebben meegewerkt.

 • Heine Knoop van de PJG deelt haar ervaringen met de begeleiding van actieve jongeren die zelf vrijwilligersorganisaties opzetten. 

 • Maak kennis met programma's speciaal voor jongeren, zoals Young Leaders en MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd).

 

Bijeenkomst 4:  Besturen 2.0 - 16 juni 2022 

We hebben een nieuwe organisatievorm ontwikkelt voor vereniging- en stichtingsbesturen waarbij de taken en verantwoordelijkheden onder een grote groep vrijwilligers verdeeld worden. Dat vraagt iets van de bestuurders maar ook van de vrijwilligers. Onderwerpen die we behandelen zijn: 

 • Rechtsvormen en WBTR 

 • Taken en rollen; inzicht in het werk 

 • Organisatievormen; van ‘Lean en Mean’ tot ‘Delen en Verbinden’ 

 • Welke principes liggen aan de basis; Golden Circel, Stephan Covey, Back2Basic 

 • Participatieladder; 

 • Wat past bij jouw bestuur; hoe ga je aan de slag  

 

Thema 3: Marketing & Communicatie

Hoe positioneer je je dorpshuis en bereik je jouw doelstelling? Geregeld post je iets op Facebook en zet je een stukje in de lokale krant. Je bereikt wel mensen, maar jij wilt meer. Of anders. Doe je mee met dit thema? Dan ga je aan de slag met:

Bijeenkomst 1: Doelgroep en diensten definiëren - 22 maart 2022

Wie zijn je doelgroepen? Wie bereik je niet? En welk aanbod heb jij voor ze? We brengen in kaart op welke manier jouw aanbod aansluit op de behoefte van jouw (nieuwe) doelgroep. En welke rol je imago en identiteit daarbij spelen. 

Bijeenkomst 2: Je doelgroep bereiken - 19 april 2022

Op welke momenten en manier kun jij je (nieuwe) doelgroep het beste bereiken? We brengen de kansen voor jouw dorpshuis in kaart. Bijvoorbeeld met behulp van een klantreis en (brand) persona's.  

Bijeenkomst 3: Werkatelier nieuwe activiteit – 31 mei 2022

Afhankelijk van de opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten, gaan we aan de slag met een nieuwe activiteit. Dat kan een hele nieuwe activiteit in het aanbod van je dorpshuis zijn, maar bijvoorbeeld ook een online campagne. Of iets heel anders, zoals het herinrichting van je dorpshuis zelf.

Bijeenkomst 4: Bouwplaats nieuwe activiteit – 23 juni 2022

Alle opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten zetten we om in concrete acties. Zo ga je na het volgen van dit thema terug naar je dorpshuis met ófwel een compleet nieuwe activiteit. Óf een plan de campagne daarvoor, waar je de volgende dag zelf verder mee aan de slag kunt.

 

kennislab-thema-overzicht_4x.png