Blog

Deelvervoer? Regel het zelf

Adviseur

Jasper Neyssen

Groen & Duurzaam

Een auto delen? De mogelijkheden groeien. Maar het aanbod blijft wel vooral gericht op stedelijke gebieden waar veel mensen bij elkaar wonen. Terwijl ook in dorpen en buitenwijken genoeg mensen te vinden zijn die hun (tweede) auto willen ruilen voor een betrouwbaar systeem van deelauto’s. Een mooie kans voor inwonersinitiatieven om mee aan de slag te gaan.

Op steeds meer plekken zie je mensen in actie komen met hun buurtgenoten. Samen regelen ze groene daken, energiescans, warmtecamerawandelingen of een natuurvriendelijke inrichting van het openbaar groen. Het organiseren van duurzaam deelvervoer past wat mij betreft heel goed in dit rijtje. Maar het gebeurt nog weinig. Zonde! Wijkinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen door zelf de vraag naar deelvervoer te organiseren. En daar dan een passend aanbod bij organiseren. 

Dat regelt de markt wel 

Gemeenten zien deelvervoer vaak als iets dat de markt wel regelt. Zet een mooie ambitie neer en creëer kaders voor de markt, dan komt het vanzelf wel goed. Maar wacht even. Een marktpartij baseert zich op gegevens over inkomen, bebouwingsdichtheid en type inwoners. Niet verwonderlijk dat hun focus dus ligt op de stedelijke wijken met relatief jonge inwoners en hoge parkeerdruk. Prima hoor, daar zit zeker een belangrijke doelgroep. Mijn punt is dat er meer is dan dat. 

We doen het zelf!

In buitenwijken en dorpen wonen ook mensen die hun (tweede) auto willen ruilen voor een deelauto. Alleen moeten zij meer hun best doen om elkaar te vinden. Dat regelen van vraag en aanbod is een mooie rol voor een wijkinitiatief. Inwoners kennen de kansen, uitdagingen en behoeftes in de wijk. Een duurzaam wijkinitiatief bestaat in de regel uit duurzame doeners, die bereid zijn iets te proberen voor de goede zaak en zo dingen in gang te zetten. Bovendien hebben zij het netwerk dat nodig is om eerlijke informatie te delen. Informatie van gebruikers zelf, niet van aanbieders met winstoogmerk of beleidsmakers. 

Een duurzaam wijkinitiatief bestaat in de regel uit duurzame doeners, die bereid zijn iets te proberen voor de goede zaak en zo dingen in gang te zetten.

Dus kom op mensen, pak deze rol. Ga op zoek naar de vraag in je wijk en regel een passend aanbod. Zet een enquête uit, ga langs de deuren, organiseer een informatieavond waarin je verschillende vormen van deelvervoer vergelijkt of zorg voor inspiratie op een evenement.  

En gemeentes, faciliteer deze zoektocht met communicatie en verbinding en help bij het realiseren van het aanbod. We hebben elkaar hard nodig in de transitie naar duurzaam vervoer.

Ik weet dat het kan, want in de Arnhemse (buiten)wijk Angerenstein waar ik woon is het ook gelukt. Net als in het Achterhoekse dorp Zieuwent. Is jouw wijk of dorp de volgende in het rijtje? 

Wil je advies bij het opzetten van deelauto’s? Neem gerust contact met mij op.