Blog

De kerk behouden als ontmoetingsplek?

Adviseur

René Stern

Dorps- & Gemeenschapshuizen

Zijn er plannen om de kerk in je buurt of wijk te sluiten? En wil je samen met andere bewoners onderzoeken of de kerk een lokale ontmoetingsplek kan blijven? Onze Kerk denkt graag met je mee.

Binnen tien jaar verliezen zo’n 200 kerken in Gelderland hun religieuze functie. Het aantal actieve kerkgangers neemt af; veel kerken zullen de deuren moeten sluiten. Wat gebeurt er met de kerk in jouw buurt? Zijn er plannen om de kerk te sluiten en wat vinden de lokale bewoners daarvan?

Het kerkgebouw als ontmoetingsplek

Het kerkgebouw heeft vaak een grote betekenis voor de buurt of de wijk. Het gebouw is bepalend voor het straatbeeld en heeft emotionele waarde. Steeds vaker ontstaan er dan ook lokale initiatieven om de kerk te behouden als ontmoetingsplek waar bijvoorbeeld ouderen binnen kunnen lopen, als een plek voor het verenigingsleven of om culturele avonden te organiseren.

Onze ondersteuning kost u niks

Inwoners nemen vaak het voortouw om te onderzoeken hoe ze de kerk kunnen behouden. Echter, als de eerste stap is gezet om een lokaal initiatief te starten, blijkt het vervolgproces best complex te zijn. Stichting Gelderse Kerken en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland zijn daarom Onze Kerk gestart en ondersteunen inwoners die de kerk willen behouden als ontmoetingsplek voor het dorp.
Initiatiefnemers kunnen terecht voor kosteloos advies en ondersteuning bij het overnemen van het kerkgebouw en het vinden van een nieuwe, levendige functie.

Dit heeft Onze Kerk te bieden:

  • Advies rondom exploitatie
  • Advies rondom fondswerving
  • Kennis van monumenten
  • Juiste ingangen en contacten bij gemeente, provincie, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
  • Betrekken van andere inwoners
  • Vergroten van lokaal draagvlak.

Kom in actie

Ben je bezig met een initiatief om de kerkte behouden voor je wijk of buurten kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op via onze-kerk@geldersekerken.nl, 026 35 52 555  of kijk op geldersekerken.nl.