Community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland

Een interactief platform voor iedereen die sociaal-artistiek wil samenwerken. Vragen stellen aan gelijkgestemden, kennis delen en inspirerende activiteiten en projecten zijn hier te vinden. De community biedt iedereen de gelegenheid om on- en offline ontmoetingen te organiseren. Door elkaar op te zoeken en van elkaar te leren.

Sociaal & artistiek samenwerken

De Leefbaarheidsalliantie, Cultuur Oost en HAN Academie Mens en Maatschappij stimuleren onderling contact en kennisdeling tussen sociaal-artistieke inwonersinitiatieven, studenten en professionals. Op het platform Sociaal & artistiek samenwerken Gelderland maken we projecten van Samen Cultuurmaken en de Gelderse makers die sociaal-artistiek samenwerken zichtbaar.

Steeds meer kunstenaars en culturele organisaties ontwikkelen projecten die bijdragen aan een inclusievere samenleving. Hierin zoeken ze samenwerking met inwoners en professionals uit het sociale domein. Samen ontwikkelen en voeren ze projecten uit die zich bewegen op het culturele en sociale snijvlak, en pakken ze problemen aan in de samenleving. Het praten over moeilijke onderwerpen en het verbeteren van de sociale kwaliteit van leven gebeurt door middel van kunst. Aan de ene kant kan kunst helpen om elkaar beter te begrijpen en samen oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen die spelen in wijken en buurten. Tegelijkertijd is de artistieke kwaliteit van sociale projecten ook een doel op zich. Kunstenaars, inwoners en professionals werken toe naar artistieke eindproducten waar ze trots op zijn en die bijdragen aan de sociale kwaliteit van leven in buurten en wijken.

Ervaring en kennis delen

Zorg & Welzijn, Kunst & Cultuur, Onderwijs & Onderzoek en Overheid zijn sectoren die actief in de community zijn. Inwonersinitiatieven, studenten en professionals uit cultuur, zorg & welzijn treffen elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.

Aanmelden voor de community

Inmiddels zijn er meer dan 200 deelnemers aangesloten bij het platform. Met een profiel op 1sociaaldomein.nl kun je je aanmelden voor de community Sociaal & artistiek samenwerken Gelderland.