Burgerparticipatie in Gelderse coalitieakkoorden

Hoe denken de Gelderse gemeenteraden over burgerparticipatie? De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest (maart 2022) en de nieuwe gemeentebesturen hebben hun beleidsvoornemens beschreven in de coalitieakkoorden. Wat zeggen die akkoorden over burgerparticipatie, als onderdeel van democratische vernieuwing?

Henk Beltman analyseerde de coalitieakkoorden van Gelderse gemeenten. Een tipje van de sluier. We zien veel ambities; van het sterke voornemen om burgers vroegtijdiger te betrekken tot experimenten met nieuwe vormen als het burgerberaad over het klimaat. En van wijk- en dorpsgericht werken tot het uitdaagrecht en nieuwe werkwijzen van de gemeenteraad.

Benieuwd naar de resultaten? Lees de notitie en bekijk de infographic.