Renate Martens

Adviseur communicatie & PR

Specialisme Communicatie & PR

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Ik geloof dat de meeste mensen deugen. En dat mensen zich met de beste bedoelingen inzetten, bijvoorbeeld voor hun wijk of buurt. Waar veel verschillende belangen zijn, kunnen andermans keuzes je als mens raken. In onze samenleving kruisen die elkaar én hebben we elkaar allemaal nodig. Het helpt om je te kunnen verplaatsen in een ander. Als dat lastig is, kan ik je helpen. Om elkaar te vinden en weer te verbinden.