Önder Gürses

Adviseur Migranten & Nieuwkomers

Specialisme Migranten & Nieuwkomers

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Ik wil graag dat iedereen kan meedoen, meedenken en meebeslissen. Er zijn nog steeds gemeenschappen die erg geïsoleerd leven. In plaats van naast elkaar leven, kunnen we ook samenleven en samenwerken. Daarom zet ik in op ontmoeten, toegankelijk maken van organisaties en het toerusten van groepen.
Ik bied advies, trainingen en ondersteuning. Participatie, emancipatie en integratie zijn mijn uitgangspunten. Veiligheden creëren, vertrouwen kweken en verantwoordelijkheid nemen. Daarin ondersteun ik vrijwilligersorganisaties.