Jasper Neyssen

Adviseur Groen & Duurzaam

Specialisme Groen & Duurzaam

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Duurzaamheid kent vele kanten en raakt ons allemaal. Dat maakt het soms ook lastig om er grip op te krijgen. Als je begint bij waar de energie zit, sluiten daar vanzelf mensen bij aan. Soms meteen al, soms pas later; timing is cruciaal. De kunst is om het klein te houden zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Daar help ik graag bij. Daarbij zoek ik de diversiteit actief en omarm deze.