Henk Beltman

Adviseur burgerparticipatie

Specialisme Burgerparticipatie

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Zoek je iemand met kennis van zaken van burgerparticipatie in brede zin? Ik richt me op de verhouding tussen burgers en gemeente, politieke participatie door mensen met een beperking en het uitdaagrecht. Een vraag waarmee ik samen met inwoners bezig ben: hoe kunnen zij invloed uitoefenen in hun wijk of dorp? Een actueel onderwerp is de participatieverordening die gemeenten moeten opstellen.

 

 

Democratisering van samenleving en overheid is de beste manier om mensen tot hun recht te laten komen