Gerrit Kapteijns

Adviseur dorps- & gemeenschapshuizen

Specialisme Dorps- & Gemeenschapshuizen

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Ik heb mijn sporen verdiend als adviseur op het brede terrein van leefbaarheid. Mijn passie is de kracht van bewoners in dorpen om zelf vorm te geven aan een dorp waar het blijvend fijn wonen en leven is. Sinds januari 2017 combineer ik mijn adviesrol met een rol als directeur-bestuurder. Binnen de organisatie zie ik hetzelfde als buiten. Ook hier hebben we alle wijsheid nodig om tot de beste besluiten te komen. We proberen samen te bouwen aan een organisatie waar het fijn werken is en waar we mooie resultaten halen. Deze manier van denken heeft ons in 2021 de prijs opgeleverd van beste (thuis)werkgever van Nederland.

 

 

Onze buurten, wijken en dorpen worden zoveel mooier als we er samen de schouders onder zetten. Bewoners, professionals en bestuurders hebben elkaar nodig om te komen tot de beste oplossingen.