Gerrit Dijkerman

Adviseur Ontmoeting & Contact

Specialisme Ontmoeting & contact

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Mijn ondersteuning van initiatiefnemers bestaat vaak uit gespreksleiding en procesbegeleiding. Goede ervaringen heb ik met visie en strategievorming, het aangaan van samenwerking en het bespreken van hobbels en conflicten in de samenwerking.

Ik krijg grote voldoening als mensen zich eigenaar voelen van een vraagstuk/samenwerking of oplossingsrichting. ik krijg vaker terug dat ik zorg voor openheid, vertrouwen en het maken van keuzes.