Antoinette Meys

Adviseur van idee naar werkelijkheid

Specialisme Van idee naar werkelijkheid

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Ik houd ervan om met verschillende partijen samen aan vraagstukken te werken zoals: hoe zorgen we ervoor dat we een fijne wijk of dorp worden en blijven? Wie hebben daar ideeën over en hoe krijgen we die mensen aan tafel? Hoe kunnen we nieuwe verbindingen leggen en samenwerking smeden?  

 

 

 

 

 

“Het enige waardoor de mensheid gered zal worden is samenwerking.”
  Bertrand Russell