Anja van de Boer

Adviseur Effectmeting

Specialisme Effect meten

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Je inzetten voor je wijk of buurt doe je niet zomaar. Je wilt ‘iets’ bereiken, je streeft een doel na. Minder eenzaamheid, een buurt waar iedereen zich welkom voelt of bijvoorbeeld een schonere leefomgeving. Maar bereik je dat ook? Met de zeven stappen van impact meten krijg je zicht op de meerwaarde van jouw initiatief. Ik ondersteun je graag om die stappen te zetten.