Aan-Age Dijkstra

Adviseur ontmoeting & contact

Specialisme Ontmoeting & contact

LinkedIn Bekijk profiel

vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Ik help initiatieven met helder communiceren en ingewikkelde dingen duidelijk vertellen. Daarnaast zorg ik voor kennisdeling op vernieuwende en inspirerende manieren, bijvoorbeeld door webinars te organiseren of uitleg-filmpjes te maken. Tot slot denk ik op uiteenlopende manieren mee over de samenwerking tussen inwoners en overheden.

 

 

 

“Vraag het aan de mensen waar het om gaat: de inwoners.”